În data de 31 august s-a dat publicității minuta reuniunii din 20 mai 2015 a Comitetului de Monitorizare a POCU.

Am parcurs-o și v-am făcut o sinteză a celor mai importante idei privind finanțarea incluziunii sociale și dezvoltării economiei sociale:

 • Măsurile de incluziune socială vor beneficia de o alocare de 20% din FSE.
 • Axe priorotare relevante: AP4 și AP5, care sunt similare, diferă doar forma. AP5 este o axă CLLD, în timp ce AP4 este non-CLLD.
 • Sistemul informatic prin care vom depune cereri de finanțare și vom administra proiectele finanțate va fi operațional în 2 faze: faza 1 va fi finalizată în septembrie 2015, faza 2, operaționalizarea integrală, inclusiv interfața cu beneficiarii, se preconizează a fi finalizat în decembrie 2015.

10361310_1755420678019091_7989031678319181189_n

Priorități de investiții relevante:

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.II

 • vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate
 • măsuri finanțate: măsuri integrate, îmbunătățirea alfabetizării digitale (rețele PAPI), reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin servicii adecvate nevoilor (măsuri tip social având scopul final accesul pe piața muncii)

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.IV

 • vizează îmbunătățirea calității accesului la servicii sociale medicale și tranziția de la îngrijirea tip instituționalizat către servicii oferite la nivelul comunității
 • măsuri finanțate: formarea personalului profesional (asistenți, medici, moașe etc), derularea de programe de screening, diagnostic și tratament al patologiilor prioritare

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.V

 • vizează dezvoltarea economiei sociale și se referă în special la consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială ”de a funcționa într-o manieră autosustenabilă”
 • se va acorda sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale, dezvoltarea celor existente, și servicii de formare, consilere, consultanță
 • se va pune accent pe crearea și consolidarea de parteneriate cu actori relevanți de pe piața muncii, din sistemul de învățământ, asistență medicală, asistență socială
 • prin parteneriate se dorește: creșterea implicării în furnizarea de servicii pentru grupuri vulnerabile, crearea de rețele de sprijin și de cooperare pentru întreprinderile sociale, accesibilizarea locurilor de muncă, dezvoltarea de instrumente pentru îmbunătățirea vizibilității economiei sociale
 • cei care vor dori să consolideze întreprinderile sociale vor avea acces la instrumentele financiare din cadrul POCU (2 treimi granturi + 1 treime garanții și credite)
 • în cazul creditelor se propune în special sprijinirea celor care există deja pe piață și vor să-și crească capacitatea de producție sau de angajări

Citește și:

Dacă ți-a plăcut articolul urmărește proiectul Bachtalo pe Facebook!