La sfârșitul lunii noiembrie am lansat activitatea de suport pentru muncă prin furnizarea serviciilor de ocupare, inclusiv informare și consiliere profesională, orientare profesională și medierea locurilor de munca.
În luna noiembrie au avut loc două evenimente de informare, în comunele Diosig și Crasna, organizate cu scopul de a prezenta serviciile oferite în cadrul proiectului, de a prezenta avantajele participării pe piața muncii, inclusiv prin structurile economiei sociale, precum și de a furniza informații privind piața muncii și oportunitățile existente pentru persoanele marginalizate.
La aceste evenimente au participat câte 30 de persoane de etnie romă din ambele comune.
În luna decembrie urmează să organizăm alte patru evenimente de informare pentru grupul țintă din comunele Bățani, Vâlcele, Lugașu de Jos și Atid.
Anexe: