Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România a lansat ieri, la Hotel Ramada din Oradea, proiectul de dezvoltare a economiei sociale, implementat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurelor Umane 2007-2013, având ca temă centrală integrarea pe piața muncii a comunității rome.

Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România, în colaborare cu comunele Diosig, Lugașu de Jos, Crasna, Bățani, Vâlcele și Atid, a demarat proiectul POSDRU cu titlul „Dezvoltarea economiei sociale în mediul rural: o șansă pentru comunitățile rome”, având ca obiectiv dezvoltarea economiei sociale ca model de dezvoltare locală durabilă și inclusivă în cele șase comune din județele Bihor, Covasna, Harghita și Sălaj, în vederea incluziunii sociale și creșterii șanselor de integrare și menținere pe piața muncii a persoanelor de etnie romă.

Grupul țintă al proiectului este format din 180 de persoane de etnie romă din mediul rural, dintre care 90 femei, câte 30 de persoane din comunele Diosig, Lugașu de Jos, Crasna, Vâlcele, Bățani și Atid.

În cadrul proiectului vor fi realizate următoarele activități: suport pentru muncă prin furnizarea serviciilor de ocupare, înființarea structurilor economiei sociale, activități de ocupare și servicii de integrare la locul de muncă, dezvoltarea structurilor economiei sociale şi evenimente de informare și promovare privind economia socială.

În proiect vor fi înfiinţate şase întreprinderi sociale, câte una în fiecare dintre cele şase comune implicate în proiect. De asemenea, cele 180 de persoane de etnie romă vor beneficia de servicii de informare, consiliere şi orientare profesională. Dintre acestea, 24 de persoane vor beneficia de un loc de muncă în cadrul noilor întreprinderi sociale, iar celelalte 156 vor beneficia de servicii de mediere pe piața muncii.

Proiectul are valoarea totală de 3.767.530 lei, din care 3.692.179 lei asistenţă financiară nerambursabilă, şi se va derula pe o perioadă de 12 luni.

La evenimentul de ieri de la Hotel Ramada, prezentarea proiectului a fost făcută de Gabor Nagy, preşedinte APPAR. Au mai luat cuvântul Laszlo Bogdan, primar al comunei Cserdi, din Ungaria, Constantin Badea, directorul executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie Bihor, Janos Lakatos, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Bihor, liderul comunităţii rome din Bihor, Mada Denisa, reprezentantă a firmei Abed Nego, şi Attila Ferencz Mados, primarul comunei Diosig.

 

Sursă: Crișana