Logoingles

MONDRAGON, una dintre cele mai mari corporații din Spania, rezultat al mișcării lansate de părintele José María Arizmendiarrieta. Un proiect global, care integrează cooperative independente cu unități de producție și birouri corporative în 41 de țări. Cifră de afaceri de 12.574 milioane de euro, 257 de afaceri și cooperative, 74.060 angajați, 15 centre tehnologice. O poveste de succes care ne-a fascinat și pe care vă prezentăm în baza informațiilor accesibile pe pagina oficială a acestei inițiative excepționale.

Povestea începe în 1941, într-o mică localitate din Spania, Țara Bascilor, numită Mondragón, cu sosirea părintelui José María Arizmendiarrieta, care, în 1943 a înființat un colegiu tehnic pentru a pregăti tineri manageri, ingineri și specialiști care urmeau să se implice în marele proiect de relansare economică a zonei. În 1955 Arizmendiarrieta a selectat cinci tineri talentați dintre discipoli, care au primit misiunea de a înființa prima societate cooperativă, prima verigă a sistemului MONDRAGON. Numită inițial Talleres Ulgor, prima cooperativă din Mondragón există și în zilele noastre, și o cunoaștem sub numele de Fagor Electrodomésticos.

Pe parcursul anilor MONDRAGON s-a dezvoltat în mod permanent, devenind cel mai mare grup de cooperative din lume, cea mai importantă coorporație din Țara Bascilor și a unsprezecea ca mărime din Spania. Corporația MONDRAGON activează în patru domenii: finanțe, industrii, comerț cu amănuntul și știință.

Resize of mondragon_map

Conceptul ”Humanity at work” pe care se bazează sistemul Mondragon are în vedere crearea unor afaceri mai drepte și mai grijulii, care respectă libertatea, demnitatea și în același timp atât dezvoltarea individală, cât și cea comunitară. Faptul că latura umană a afacerilor MONDRAGON nu a condus la consecințe financiare negative, se arată prin rezultatele financiare ale corporației. În 2013 corporația a avut o cifră de afacere de 12.574 milioane de euro, 3.144 milioane de euro vânzări internaționale, investiții nete în valoare de 394 milioane de euro și peste 74.000 de persoane angajate.

Conform autodefinirii, corporația este un grup de companii autonome și independente, care funcționează conform unui model de management bazat pe cooperare și care ține cont de oameni. Misiune cooperativei este aceea de a produce, de a distribui și de a vinde bunuri și servicii în baza guvernării corporative democratice, distribuind profitul între membrii cooperativei și comunitate.

Modelul de management (CMM – Corporate Management Model)

modelo_gestion_en

Modelul de management are în centru, ca și puncte de plecare, Principiile de Bază Cooperative, care asigură Persoanelor în cooperare linii directoare procedurale pentru implementarea valorilor cooperativei. Persoanele în cooperare sunt oamenii implicați în realizarea Proiectului Comun, persoane responsabile care trebuie să aibă spirit de echipă și care trebuie să acționeze ca co-proprietari. Organizarea Participativă implică în mod egal dezvoltarea corporativă pentru optimizarea mecanismelor de participare, accentul pus pe self-development în vederea facilitării stabilirii de obiective și luării de decizii în interiorul echipelor, precum și comunicarea, din moment ce oamenii pot fi implicați în mod corespunzător doar în condițiile în care au acces la informațiile de care au nevoie. Conceptul de Companie Excelentă implică Centrarea pe clienți, Procesele, Inovația, promovarea Parteneriatelor și Angajamentul social. Modelul nu ar fi complet fără Rezultate socio-antreprenoriale, care trebuie realizate prin implementarea Strategiilor Corporative și trebuie verificate în mod permanent.

Principiile MONDRAGON

  • Open admission: experiența cooperativă MONDRAGON este deschisă tuturor persoanelor care acceptă principiile de bază.
  • Democratic organisation: organizarea democratică se bazează pe suveranitatea Adunării Generale, care se compune din membrii cooperativei, pe alegerea democratică a organelor de conducere, în special a Consiliului de Directori, care răspunde în fața Adunării Generale, percum și pe cooperarea cu organele de management desemnate pentru conducerea companiei.
  • Sovereignty of labour: munca este factorul principal care determină transformarea naturii, a societății și a oamenilor însuși. În consecință s-a renunțat la recrutarea sistematică a salariaților (angajații nu sunt simpli salariați ci devin membri ai cooperativei), munca este considerată ca având suveranitate totală, patrimoniul creat este distribuit în funcție de munca depusă și există intenția de a extinde oportunitățile de angajare către toți membrii societății.
  • Instrumental and subordinated nature of capital: capitalul este cosiderat ca fiind subordonat muncii, ca fiind necesar pentru dezvoltarea antreprenorială.
  • Participation in management: managementul participativ implică dezvoltatea unor mecanisme participative adecvate, informații transparente, consultare și negociere, precum și aplicarea unor planuri de formare și promovare internă.
  • Wage solidarity: salariul suficient bazat pe solidaritate este principiul de bază a managementului.
  • Inter-cooperation: cooperarea trebuie să se realizeze pe mai multe paliere: între cooperativele individuale; între subgrupurile și instituțiile sistemului Mondragon; între cooperativele Mondragon și organizațiile cooperative din Țara Bascilor, mișcările cooperative din Spania, Europa și restul lumii.
  • Social transformation: reprezintă angajamentul față de transformarea socială, în solidaritate cu transformarea socială din alte țări. În acest sens cooperativele Mondragon direcționează o parte considerabilă a profitului către comunitatea din Țara Bascilor, în special prin crearea de locuri de muncă, acțiuni de dezvoltare comunitară prin fundațiile proprii, dar și prin sprijinirea altor instituții și mișcări din Țara Bascilor.
  • Universal nature: reprezintă solidaritatea cooperativei cu toți cei care lucrează în domeniul economiei sociale pentru realizarea democrației economice, urmărind obiectivele mișcării cooperative internațioanle, respectiv Pacea, Justiția și Dezvoltarea.
  • Education: în vederea promovării principiilor de mai sus, trebuie asigurate resursele umane și financiare necesare educației cooperative, profesionale și dedicate tinerilor. În acest sens MONDRAGON are propria universitate, precum și centre de formare profesională și managerială.

Pentru activitatea sa antreprenorială și socială, precum și pentru abordarea inovatoare Corporația MONDRAGON a obținut diverse premii, printre care premiul Boldness in Business, premiul Cambio 16 Award pentru cea mai inovatoare companie și premiul M-Prize acordat de Harvard Business School și McKinsey & Company.

MONDRAGON în România

Corporația este prezentă și în România prin:

Pentru mai multe informații privind modelul MONDRAGON vizitați pagina oficială a corporației.

 

Toate imaginile au ca sursă pagina oficială a corporației MONDRAGON. / Image credits: MONDRAGON Corporation, via www.mondragon-corporation.com.