Dacă și Tu te-ai gândit să-ți petreci zilele de lucru în următorii câțiva ani implementând proiecte POCU, nici vorbă să nu știi ce înseamnă exact inovarea socială!

Am verificat, și am ajuns la concluzia că acest concept nu se regăsește în documentele de programre ale POSDRU. Inovarea socială ar fi o noutate? Nu este! Comisia Europeană promovează importanța inovării sociale de ani de zile, lansează concursul european pentru inovare socială, recent a apărut un studiu comparativ privind inovarea socială în țările europene, să menționăm doar câteva dintre inițiativele CE în acest domeniu.

Conform definiției date de Comisia Europeană „inovări sociale înseamnă inovări care au un caracter social atât din punctul de vedere al scopurilor urmărite, cât și al mijloacelor folosite, în special inovări referitoare la dezvoltarea și aplicarea de noi idei (privind produse, servicii și modele) care răspund unor nevoi sociale și, în același timp creează noi relații sau colaborări sociale, fiind benefice pentru societate și stimulând capacitatea de a acționa a societății”.

În perioada 2014-2020 rolul Fondului Social European este consolidat, ceea ce implică sprijinirea mai puternică a inovaţiei sociale, adică testarea şi creşterea amplorii soluţiilor inovatoare ca răspuns la nevoile sociale și la cele privind ocuparea forței de muncă și educația. POCU 2014-2020 are la bază exact această intenție, când accentuează importanța finantării inițiativelor de inovare socială.

Citind textul POCU se vede că, în conformitate cu definiția dată de Comisia Europeană, în contextul acestui program operațional inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale.

Inovarea socială este o temă secundară în cadrul POCU, iar contribuția propunerilor de proiect la inovarea socială este punctată în cadrul criteriului de selecție eficacitate, și ca atare, această temă trebuie integrată în proiecte. Pentru a sprijini solicitanții în acest proces, programul operațional oferă exemple concrete de teme de inovare socială pentru diferitele obiective prioritare și axe prioritare.

De exemplu, în cazul AP4 privind incluziunea socială și combaterea sărăciei sunt propuse următoarele exemple de teme de inovare socială:

  • crearea și consolidarea de parteneriate relevante pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile marginalizate / persoanele aflate în risc de sărăcie / persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, dar și pentru identificarea unor soluții practice, viabile, inovative de a răspunde problemelor identificate, bazate inclusiv pe valorificarea de bune practici la nivel național sau din alte state membre,
  • metode inovative de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate / etnice,
  • valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse,
  • activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, non discriminarea etc.

Din varianta draft a Ghidului aplicantului primului apel de propuneri de proiecte POCU reiese că, în afară de explicarea modului în care proiectele propuse contribuie la inovarea socială, solicitanții trebuie să precizeze și costul estimat al respectivelor măsuri. Prin această cerință crește șansa implementării efective ale unor inițiative de inovare socială, care, în lipsa unui buget aferent, ar putea rămâne doar niște angajamente declarative, teoretice, fără rezultate concrete.

Cam atât despre partea teoretică. V-am adus și un exemplu concret:

2007, o mamă tânără, de profesie psiholog, în perioada concediului de creșterea copilului își dă seama că reintegrarea pe piața muncii nu va fi deloc ușoară (iată problema socială care trebuie soluționată!).

Din comentariile și discuțiile de pe forumurile pentru mămici înțelege, că există o serie de probleme cu care mămicile se confruntă zi de zi (o temă des dezbătută fiind, de exemplu, somnul la copii), și la care nu sunt oferite soluții eficiente corespunzătoare. În acest context lansează primul ei blog dedicat mămicilor, și pe care oferă răspunsuri la întrebări arzătoare în domeniul psihologiei copiilor, între timp construind propria afacere on-line: cursuri mini, pachete de training în domeniul creșterii copiilor, bestseller în domeniul psihologiei mămicilor.

Ideea se dovedește un succes, și ea se trezește cu un model antreprenorial funcțional. Între timp se evidențiază din ce în ce mai mult și faptul că reintegrarea pe piața muncii a mămicilor este o problemă generală, cu care se confruntă multe femei, mai mult, ideea lansării unei afaceri proprii, care poate fi dezvoltată de acasă, chiar și în timpul concediului de creștere a copilului, pare o alternativă din ce în ce mai atractivă pentru mămici.

Așa se năște cea de-a doua afacere, dedicată în special mămicilor, având ca scop sprijinirea acestora în lansarea propriei lor afacere on-line. Și această idee se dovedește de succes, pentru că trainingurile oferite de ea au la bază cunoștințe practice izvorâte din modelul antreprenorial dezvoltat, implementat și permanent îmbunătățit de ea. În cadrul acestei inițiative peste 2600 de persoane lansează propria afacere on-line.

Povestea nu am inventat-o noi, doamna există, și anul trecut a obținut Marele Premiu European Enterprise Promotion Awards.

Ceea ce face ea, este inovare socială pură. Ai zice, că implementează proiecte POCU. :)

Untitled

Dacă vrei să descoperi detalii privind tematica inovării sociale, materialele de mai jos cu siguranță vor fi de ajutor:

Citește și:

Dacă ți-a plăcut articolul urmărește proiectul Bachtalo pe Facebook!