Ha Te is úgy tervezted, hogy az elkövetkezendő jó pár évben a POCU-projektek töltik majd ki a munkaidőd nagy százalékát, az nem lehet, hogy nem érted pontosan, mi is a szociális innováció.

Ellenőriztük, és a POSDRU dokumentumaiban ez a fogalom nem szerepel. Újdonság lenne? De nem ám! Az Európai Bizottság már hosszú évek óta foglalkozik a témával, az európai szociális innovációs versenypályázatot évről évre meghirdeti, pár napja látott napvilágot egy európai összehasonlító elemzés a szociális innovációról Európa-szerte, hogy csak pár kezdeményezést említsünk.

Az Európai Bizottság meghatározása szerint a szociális innováció lényegét az olyan új ötletek (termékek, szolgáltatások, modellek) képezik, amelyek társadalmi problémákat oldanak meg és új társadalmi együttműködéseket, kapcsolatokat hoznak létre.

A 2014-2020-as időszakban az Európai Szociális Alap szerepe megerősödik, és kitér a szociális innováció – vagyis a szociális, foglalkoztatási és oktatási igények kezelésére szolgáló innovatív megoldások – tesztelésének és fejlesztésének támogatására is. Innen táplálkozik a POCU 2014-2020 is, amikor a szociális innovációt helyezi előtérbe, mint horizontális témát.

Ha megnézzük a POCU dokumentumait, láthatjuk, hogy az EB-meghatározással összefüggésben az operatív program szövegkörnyezetében a szociális innováció olyan új ötleteket jelent, amelyekkel a társadalmi kihívások könnyebben megközelíthetők. A szociális innováció fejlesztésében a magánszféra, a civil szféra és a közszféra szereplői is részt vesznek.

A szociális innováció, mint másodlagos téma, minden POCU pályázati kiírásnál elbírálási szempont, és mint olyan, a projektek kötelező tartalmi eleme. Ezzel összefüggésben az operatív program konkrét támpontokat ad arra vonatkozóan, hogy az egyes programcélok, prioritási tengelyek vonatkozásában mire kell gondolnunk, ha a szociális innovációhoz szeretnénk hozzájárulni.

A szociális befogadásra és a szegénység elleni küzdelemre összpontosító prioritási tengely (AP4) esetében például a következő szociális innovációs elemeket javasolt beépíteni a projekttervbe:

  • partnerségek létrehozása és fejlesztése, melyeknek célja a kirekesztett közösségek / szegénység által veszélyeztetett személyek / hátrányos helyzetű személyek problémáinak megoldása, a társadalmi problémák kezelésére irányuló, hazai vagy külföldi jó gyakorlatokon alapuló gyakorlati, életképes, újszerű megoldások találása,
  • újszerű módszerek, amelyekkel a közösségek tagjai aktívan bevonhatók a támogatott kezdeményezésekre (erkölcsi akadályok, társadalmi/etnikai hagyományok átlépése),
  • a helyi lehetőségek kiaknázása a társadalmi problémákat célzó megoldások keresésében,
  • olyan tevékenységek és kezdeményezések, amelyek az esélyegyenlőséget és a diszkrimináció elleni küzdelmet helyezik előtérbe.

Az első (tervezett) POCU-kiírás júniusi munkaverziója szerint a pályázatban nemcsak azt kell elmagyarázni, hogy a projekt miként kapcsolódik a szociális innovációhoz a kiíráshoz kapcsolódó javasolt elemek mentén (ld. fenti lista), hanem a szociális innovációs intézkedésekhez költségeket is kell kapcsolni, ami azért hasznos kitétel, mert így a kapcsolódás nem marad meg a deklaratív vállalások szintjén, hanem konkrét, megvalósítható lépések formájában épül be a projektbe. Azaz valóban megvalósul.

Ennyit az elméletről. Mutatok egy konkrét példát is:

2007, pszichológus anyuka, aki gyereknevelés közben rájön, hogy bajos lenne visszamenni az előző munkahelyére, azaz kisgyermekes édesanyaként igen nehéz a munkaerőpiacra való visszalépés (ld. szociális kihívás, amit kezelni kell!).

Fórumozás közben a többi anyuka hozzászólásaiból világossá válik számára, hogy rengetek olyan probléma van a gyermeknevelés körül, amire az anyukák nem kapnak kielégítő választ, eredményt nyújtó megoldást. Blogot indít kismamáknak, melyben sok-sok égető kérdésre megadja a választ, és közben erre on-line vállalkozást épít: minitanfolyamok, tréningcsomagok, best-seller könyv anyukáknak, gyermeknevelés témában.

Az ötlet bejön, azon kapja magát, hogy egy sikeres üzleti modellt épített, sőt közben az is világossá válik, hogy a munkaerőpiacra való visszalépés nemcsak számára volt probléma, hanem sok-sok már anyuka is küzd ezzel, és ebből kifolyólag fogékony az on-line vállalkozás gondolatára, hiszen otthonról, gyermek mellől, önállóan dolgozni sokkal jobb megoldás, mint visszamenni egy munkahelyre, ahol gond az is, ha a beteg gyermek miatt pár napot hiányozni kell.

Érzékelve a társadalmi probléma súlyát és az alakulóban lévő piaci igényt, újabb vállalkozást indít, amelynek célja megtanítani az anyukákat az on-line vállalkozás minden csínjára-bínjára. Az ötlet működik, különösen azért, mert tananyagait nem egyetemi jegyzetekből másolja össze, hanem egy olyan modell alkalmazását és személyre szabását tanítja, amit maga fejlesztett, tesztelt és folyamatosan javított és javít saját on-line vállalkozásai fejlesztése során.

A történetet nem kitaláltuk, a hölgy létezik, és tavaly elnyerte a European Enterprise Promotion Awards Nagydíját.

Amit csinál, színtiszta szociális innováció. Egy-egy mozzanata akár POCU-projekt is lehetne!

Untitled

Ha mélyebben beleásnád magad a szociális innováció témakörébe, az alábbiakat biztos alapnak veheted:

Olvasd el ezt is:

Ha tetszett a bejegyzés, csatlakozz a Bachtalo projekt Facebook-oldalához!