A projektet azzal a céllal valósítjuk megy, hogy a fejlesszük a helyi szociális gazdaságot, mint fenntartható és befogadó helyi fejlesztési modellt két-két Bihar és Kovászna megyei, valamint egy-egy Hargita és Szilágy megyei, romák által lakott községben. A projekttel hozzá szeretnénk járulni a vidéki roma közösségek társadalmi és munkaerőpiaci befogadásának erősítéséhez.

Ennek érdekében az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:

Ezzel a tevékenységgel önbizalmuk és munkamotivációjuk növelésében, álláskeresési és elhelyezkedési készségeik fejlesztésében, valamint hátrányos helyzetű minőségükben a munkaerőpiacon tapasztalt akadályok leküzdésében támogatjuk a célcsoporthoz tartozó roma nemzetiségű személyeket.

A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások kedvezményezettje összesen 180 vidéki lakhelyű személy, köztük 30-30 bihardiószegi, alsólugasi, krasznai, előpataki, baconi és etédi roma lakos.

A tevékenységet településenként egy-egy munkaerőpiaci tájékoztató eseménnyel indítjuk, amelyeken a célcsoportba tartozó 180 személy vesz részt. Ezt követően a célcsoport minden tagja személyre szabott karriertanácsadásban részesül, melynek keretében pályaorientációs teszteket töltenek ki, fejlesztik önbizalmukat, önértékelésüket, elhelyezkedési és pályaválasztási döntéshozási képességüket, valamint a gyakorlatban alkalmazható álláskeresési módszerekkel és technikákkal ismerkednek meg.

A karriertanácsadási tevékenység eredményeképpen elkészült személyes profilok, önéletrajzok, valamint a személyes beszélgetések következtetései alapján választjuk ki azt a 24 személyt, akit az új szociális vállalkozások építkezési munkásként alkalmaznak. Az a 156 személy, aki nem juthat álláshoz a szociális vállalkozások keretében, a projekt teljes időtartama alatt munkaközvetítési támogatásban részesül.

Kíváncsi vagy, hogyan zajlottak a foglalkoztatást elősegítő tevékenységeink? Nézd meg képgalériánkat!

A projektben részt vevő hat község önkormányzata egy-egy szociális vállalkozást hoz létre a helyi roma lakosság munkaerőpiaci integrációjának támogatása céljából. A projekt harmadik tevékenységének eredményeképpen jogilag létrejönnek az új szociális vállalkozások, amelyeket a működéshez szükséges infrastruktúrával szerelnek fel az alapítók.

Mit kell tudni az új szociális vállalkozásokról?

  • A szociális vállalkozások létrehozói a projektben részt vevő települések önkormányzatai.
  • Tevékenységi terület: burkolatgyártás, térburkolás, betonfelületek javítása/feltörése, épületburkolás, víz- és szennyvízcsatornákhoz való csatlakoztatás.
  • Minden vállalkozás öt személyt foglalkoztat: egy adminisztrátort és négy építkezési munkást.
  • A munkások egyéni munkaszerződésének időtartama 24 hónap.

Kíváncsi vagy az új szociális vállalkozásokra? Nézd meg a képgalériánkat!

Ennek a tevékenységnek az a célja, hogy az új szociális vállalkozások számára biztosítsa a megfelelő humán erőforrást, valamint az is, hogy az alkalmazottakat támogassa a munkahelyi beilleszkedésben és munkahelyük megtartásában.

Az új vállalkozások keretében egyenként öt, egy-egy adminisztrátori és négy-négy építkezési munkás pozíció, tehát összesen 30 új munkahely jön létre. A vállalkozások keretében alkalmazott romák alkalmazásuk első pillanatától kezdve mentori és szakértői támogatást kapnak annak érdekében, hogy könnyebben beilleszkedjenek és megtanulják megtartani az állásukat.

Az új vállalkozások alkalmazottait településenként egy munkahelyi beillesztési szakértő segíti, akinek az a feladata, hogy személyre szabott beilleszkedési terveket készítsen, heti rendszerességgel munkahelyi találkozókat szervezzen, ahol az alkalmazottakkal együtt megvitathatják és megoldhatják a munkahelyi problémákat, valamint hogy egyéni megbeszéléseket folytasson az alkalmazottakkal, ahol ez utóbbiaknak személyre szabott beilleszkedési támogatást nyújthat.

A szakértői csapatot mentorok is erősítik, akik abban segítik a roma alkalmazottakat, hogy megtartsák állásukat és megtanulják, hogyan lehet összhangba hozni a munkát és a magánéletet. A mentori támogatás heti találkozók keretében történik, melyek során olyan témák kerülnek terítékre, mint a munkahelyi beilleszkedés személyes és társadalmi jellegű vonatkozásai, így például az egészséggel és higiéniával kapcsolatos kérdések, a család és a munka összehangolása, a munkahelyi hiányzások elkerülése, a munkamotiváció erősítése, a családtagokkal és a roma közösség többi tagjával való támogató kapcsolat elősegítése.

Érdekel, hogyan változtatta meg a projekt a munkába állt romák életét? Ne hagyd ki a videogalériát!

Az új társadalmi vállalkozásokat egy-egy vállalkozásfejlesztési szakértő segíti részletes üzleti tervük elkészítésében. Ugyanakkor ezek a szakértők a projekt teljes futamideje alatt tanácsadással segítik a vállalkozások vezetői a tervek megvalósításában és nyomon követik az előrehaladást és az eredményeket.

Az új vállalkozások egy-egy szociális vállalkozásokra szakosodott marketing tanácsadó szolgáltatásait is igénybe veszik marketing stratégiájuk kidolgozása és végrehajtása során. A tanácsadók abban is segítenek, hogy mindegyik társadalmi vállalkozás hatékony honlapot és reklámcsomagot készítsen magának.

Nézd meg az új vállalkozások honlapjait!

A tájékoztató és népszerűsítő események sorából álló kampány célja az, hogy bemutassa és vonzóvá tegye a szociális gazdaság által nyújtott lehetőségeket, és ezáltal hozzájáruljon ahhoz, hogy a helyi közösségek növekvő felelősségtudattal és tettrekészséggel viszonyuljanak a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének kérdésköréhez. Az események során a projekt jó gyakorlatait felhasználva mutatjuk be a szociális gazdaság legfontosabb jellemzőit és mindazokat a munkaerőpiaci integrációt elősegítő lehetőségeket, amelyek a helyi szociális vállalkozásokban rejlenek.

POSDRU_143853_design_afis4_HU_FINAL

A kampányt megelőző hónapokban tájékoztató és népszerűsítő anyagokat készítünk, köztük egy „best practice” kiadványt az új szociális vállalkozásokról, egy-egy videoanyagot az új vállalkozások működéséről és fejlesztéséről, valamint 24 portréklippet azokról a vidéki romákról, akik álláshoz jutottak a szociális vállalkozásoknak köszönhetően.

A projekt mindkét régiójában 3-3 tájékoztató és népszerűsítő eseményt szervezünk egyenként 100 fő részvételével. Az események résztvevői a helyi önkormányzatok képviselői, a helyi roma közösségek tagjai, más hátrányos helyzetű csoportok képviselői, vállalkozók, a szociális gazdaság egyéb szereplői és a sajtó képviselői lesznek.

Veled is osszuk meg a tapasztalatainkat? Klikk a részletekért!