A 2011-es népszámlálási adatok alapján Románia lakosságának 3%-a roma nemzetiségű. De mivel a nemzetiségi besorolás minden állampolgár személyes döntése, ez az arány nem feltétlenül fedi a valóságot. Az Európai Bizottság becslései szerint a romániai roma közösség 1.850.000 főt számlál, ez pedig az ország lakosságának több mint 8 százaléka.

Azok a problémák, amelyekkel a roma közösség tagjainak nap mint nap szembesülniük kell, áthatják az élet minden fontos területét, az oktatástól, kultúrától, foglalkoztatástól kezdve az egészségügyi kérdéseken át egészen a lakhatási körülményekig. Ebből a problémaáradatból egy reménytelennek tűnő, elkeserítő állapot sejlik fel.

Ezzel a projekttel, amely 180 roma nemzetiségű személynek – Bihardiószeg, Alsólugas, Kraszna, Előpatak, Bacon és Etéd községek 30-30 roma lakosának – szól, és melynek keretében hat társadalmi vállalkozás lát napvilágot, arra törekszünk, hogy e megbélyegzett és sok esetben elutasított kisebbségi csoport munkaerőpiaci helyzetén javítsunk, mert hisszük, hogy dolgozni mindannyiunk joga és kötelezettsége.

Meggyőződésünk, hogy az előítéletekkel ellentétben a cigány lakosság nem munkakerülő, inkább a szegénység csapdájának áldozata, és ebből a helyzetből csupán a kirekesztő megnyilvánulások mellőzése, a nyitottság, az őszinte szándékú támogatás jelenthet kiutat.

Bízunk benne, hogy a szociális gazdaság keretei között történő munkahelyteremtés olyan megoldás, amely ebbe az irányba mutat.

Untitled