A tájékoztató és népszerűsítő események sorából álló kampány célja az, hogy bemutassa és vonzóvá tegye a szociális gazdaság által nyújtott lehetőségeket, és ezáltal hozzájáruljon ahhoz, hogy a helyi közösségek növekvő felelősségtudattal és tettrekészséggel viszonyuljanak a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének kérdésköréhez. Az események során a projekt jó gyakorlatait felhasználva mutatjuk be a szociális gazdaság legfontosabb jellemzőit és mindazokat a munkaerőpiaci integrációt elősegítő lehetőségeket, amelyek a helyi szociális vállalkozásokban rejlenek.

A kampányt megelőző hónapokban tájékoztató és népszerűsítő anyagokat készítünk, köztük egy „best practice” kiadványt az új szociális vállalkozásokról, egy-egy videoanyagot az új vállalkozások működéséről és fejlesztéséről, valamint 24 portréklippet azokról a vidéki romákról, akik álláshoz jutottak a szociális vállalkozásoknak köszönhetően.

A projekt mindkét régiójában 3-3 tájékoztató és népszerűsítő eseményt szervezünk egyenként 100 fő részvételével. Az események résztvevői a helyi önkormányzatok képviselői, a helyi roma közösségek tagjai, más hátrányos helyzetű csoportok képviselői, vállalkozók, a szociális gazdaság egyéb szereplői és a sajtó képviselői lesznek.

POSDRU_143853_design_afis2_HU_FINAL

Veled is osszuk meg a tapasztalatainkat? Részletek alább: