A Humán Tőke Operatív Program (eredeti nevén Programul Operațional Capital Uman 2014-2020) Monitoring Bizottsága pár napja nyilvánosságra hozta az első, május 20-i bizottsági ülés jegyzőkönyvét.

Átolvastuk és pontokba szedtük azokat az információkat, amelyek a társadalmi befogadásra és a szociális gazdaság fejlesztésére vonatkoznak:

 • Programszinten az ESZA-támogatás 20%-át fogják a társadalmi befogadást elősegítő intézkedésekre fordítani.
 • A társadalmi befogatást két prioritási tengely célozza, az AP4 és az AP5, amelyek tartalmilag hasonlók, de a megvalósítás formáját tekintve igen eltérnek: az AP5 CLLD-típusú (közösségi szinten irányított helyi fejlesztéseket elősegítő) intézkedéseket támogat, míg az AP4 nem.
 • A pályázati és projektadminisztrációs informatikai rendszert két szakaszban tervezik beüzemelni: az első szakasz határideje 2015. szeptember, míg a második szakasz véglegesítése, a teljes körű beüzemelés, beleértve a felhasználói oldal működőképessé válását is, ez év decemberére várható.

Releváns prioritások:

9.II BEFEKTETÉSI PRIORITÁS

 • A szegénység és társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett személyek számának csökkentésére irányul
 • Támogatható intézkedések: integrált csomagok, a digitális írástudatlanság csökkentése, a veszélyeztetett csoportokhoz tartozó személyek számának csökkentése a szükségleteinek megfelelő szolgáltatásokkal (itt olyan szociális szolgáltatásokra kell gondolni, amelyek végső soron a támogatott személyek munkaerőpiaci integrációját szolgálják)

9.IV BEFEKTETÉSI PRIORITÁS

 • Az egészségügyi ellátás minőségének javítására, valamint az intézményesített ellátásról a közösségi szinten nyújtott szolgáltatásokra való áttérésre irányul
 • Támogatható intézkedések: az egészségügyi szektorban dolgozó szakszemélyzet (nővérek, orvosok, szülésznők stb.) képzése, screening programok, elsődleges kórok diagnosztizálása és kezelése

9.V BEFEKTETÉSI PRIORITÁS

 • A szociális gazdaság fejlesztésére irányul, fő célja a szociális vállalkozások kapacitásának megerősítése oly módon, hogy azok képessé váljanak önfenntartó módon működni
 • Támogatást lehet igényelni új szociális vállalkozások létrehozására, már működő szociális vállalkozások fejlesztésére, valamint a szociális gazdaság fejlődését elősegítő képzési és tanácsadási tevékenységek megvalósítására is
 • Nagy hangsúlyt kapnak azok a kezdeményezések, amelyek a munkaerőpiac, az oktatás, a szociális és egészségügyi ellátás intézményi szereplőivel való partnerségek fejlesztésére irányulnak
 • Ezekkel a partnerségekkel az a cél, hogy minél több szereplő bekapcsolódjon a veszélyeztetett csoportokat célzó szolgáltatások nyújtásába, hogy olyan hálózatok jöjjenek létre, amelyek támogatják a szociális vállalkozásokat és keretül szolgálnak az együttműködésre, hogy növeljék a munkahelyekhez való hozzáférést, valamint hogy javítsák a szociális gazdaság láthatóságát
 • Elérhetők lesznek különféle pénzügyi eszközök azok számára, akik társadalmi vállalkozásukat szeretnék fejleszteni (támogatási konstrukció: 2/3 rész vissza nem térítendő támogatás + 1/3 rész garancia és hitel)
 • Ami a hiteleket illeti, előtérbe kerül azoknak a szociális vállalkozásoknak a támogatása, amelyek már jelen vannak a piacon, és termelési, illetve humán erőforrás felvevő kapacitásukat szeretnék növelni

Olvasd el ezt is:

Ha tetszett a bejegyzés, csatlakozz a Bachtalo projekt Facebook-oldalához!