A Humán Tőke Operatív Program 2014-2020 (Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – POCU) a szociális gazdaság állapotára vonatkozó elemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy Romániában ez a szektor még mindig meglehetősen fejletlen. Az elemzés alapjául 2010-es szolgálnak, ezek szerint 2010 végén a szociális gazdaságban alkalmazottak (valamivel több mint 100.000 személy) a foglalkoztatott lakosság kb. 1,1%-át és a bérezett munkaerő mintegy 1,7%-át tették ki.

Időközben a POSDRU 6.1 típusú pályázati kiírások keretében kapott támogatásnak köszönhetően folyamatosan növekedett a szociális gazdaság szabályai szerint működő egységek száma: a POSDRU 2011-es évi beszámolója szerint a program keretében 2009 és 2011 között 144 új egység jött létre, ez a szám 2013-ig 346-ra emelkedett, mint ahogyan a program 2013-as évi beszámolójából kiderül.

A szociális gazdaság mutatóinak jelenleg még kedvezőbbeknek kellene lenniük, elég, ha az elmúlt évben indult POSDRU 6.1 projektekre gondolunk, amelyek keretében újabb egységek és újabb munkahelyek jöttek létre. Ilyen példa a Bachtalo projekt is, melynek eredményeképpen hat új szociális vállalkozás és 24 új munkahely jött létre vidéki romák számára.

A POCU elemzéséből az is kiderül, hogy a szociális gazdaság gyenge teljesítőképességének okai alapvetően a korábbi támogatási rendszer elégtelenségeiben és kísérleti jellegében, a célcsoportokat célzó intézkedések rugalmatlanságában keresendők, valamint abban, hogy túl kevés hangsúlyt fektettek a direkt beavatkozásokra.

Így hát az április 17-én útjára indított új operatív program egy alapjaiban új támogatási koncepcióval kíván hozzájárulni a szociális gazdaság fejlesztéséhez, amelyben nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság és a szociális gazdaság egységeinek önfenntartó képessége. A szociális gazdaságot érintő célkitűzések a társadalmi befogadás és a szegénység visszaszorítása terén megfogalmazott fejlesztési szükségletekre választ adó stratégia részét képezik, az alábbiak szerint:

 • a szociális gazdasági egységek fenntartható működési képességének megerősítése, a veszélyeztetett csoportok társadalmi és munkaerőpiaci integrálása érdekében,
 • szociális gazdasági egységek létrehozása és fejlesztése,
 • a szociális gazdasági egységek alkalmazottainak képzése.

A POCU keretében a szociális gazdaság fejlesztésére irányuló projektek a 4-es prioritási tengelyhez kapcsolódnak és a 4.16-os specifikus cél teljesítéséhez járulnak majd hozzá, amely a szociális vállalkozások önfenntartó működési képességének megerősítésére irányul. Ugyanakkor ezek a projektek a 9.v beruházási prioritáshoz kapcsolódnak, amely a társadalmi vállalkozások ösztönzésére és foglalkoztatási szerepük megerősítésére irányul.

A 9.v. beruházási prioritáshoz kapcsolódóan a POCU a következő intézkedéstípusokat támogatja:

 • Új szociális vállalkozások létrehozására és már meglévők fejlesztésére irányuló támogatás (pl. képzés, vállalkozásfejlesztési tanácsadás, piacok azonosítása, képesség- és készségfejlesztés különböző területeken stb.), beleértve a mikrotámogatások formájában nyújtott pénzügyi támogatást is
 • Partnerségek kialakítása és megerősítése a munkaerőpiaci szereplőkkel, az oktatási / orvosi ellátási / szociális támogatási rendszer, illetve a helyi vagy központi adminisztráció szereplőivel a veszélyeztetett csoportokat célzó szolgáltatások nyújtásába való fokozottabb bekapcsolódás érdekében
 • Támogatási és együttműködési hálózatok létrehozása, partnerségek kialakítása a jó gyakorlatok és az információ megosztása érdekében, kapacitásnövelő és tudásátadásra irányuló tevékenységek hazai és az Európai Unió más tagállamaiból származó közösségek és szereplők részvételével
 • A munkahelyek hozzáférhetővé tétele a befogadó vállalkozások keretében történő tevékenységek előmozdítása érdekében
 • A szociális gazdaság jobb megismerésére és nyilvánosságának növelésére irányuló eszközök fejlesztése, beleértve a társadalmi márkát népszerűsítő és a szociális gazdaság sajátos intézkedéseit tudatosító kezdeményezéseket

A 9.v beruházási prioritás programindikátorát illetően a programszintű vállalás 743 támogatott vállalkozás 2023-ig.

Célcsoport:

 • Az újonnan létrehozott vagy a már működő szociális vállalkozások személyzete

Potenciális kedvezményezettek:

 • Már működő / újonnan létrehozott szociális gazdasági egységek
 • A globális támogatási program adminisztrátorai (vissza nem térítendő támogatás nyújtására irányuló intézkedések esetén)
 • Pénzügyi eszközök alkalmazása estén a kedvezményezett a pénzügyi eszközök végrehajtásában részt vevő entitás

Globális támogatási program (schemă de grant global) a társadalmi vállalkozás területén:

A POCU keretében olyan globális támogatási programot/programokat terveznek indítani, amelyeken keresztül új társadalmi vállalkozások létrehozását és a már meglévők fejlesztését támogatnák. Ezek a vállalkozások a program(ok) által vissza nem térítendő támogatáshoz és ezt kiegészítően szakmai támogatáshoz (pl. tanácsadási, képzési szolgáltatásokhoz) jutnának.

Pénzügyi eszközök:

A 9.v befektetési prioritás vonatkozásában tervezett pénzügyi eszközök olyan pénzügyi termékeket jelentenek, mint például a mikrohitelek vagy a hitelgarancia a jóváhagyott üzleti terv megvalósítására igényelt hitel legtöbb 80%-ának mértékéig, de nem több mint 500.000 eurónak megfelelő lej értékben.

Kapcsolódó: