Fundación Reciduca din Argentina a devenit actor important în domeniul economiei sociale venind din direcția educației, cu misiunea de a sprijini tinerii cu risc de părăsire timpurie a școlii în vederea finalizării studiilor medii, prin asigurarea de oportunități formare și de ocupare.

Problema abordată de Fundația Reciduca este una dintre cele mai serioase probleme cu care Argentina se confruntă, din moment ce rata tinerilor care abandonează școala la nivelul studiilor medii este de aproape 50%, în timp ce o treime dintre persoanele fără loc de muncă sunt tineri adulți.

reciduca

Pentru a contribui la remedierea acestei probleme, fundația și-a propus să sprijine tinerii printr-un program complex de prevenire a părăsirii timpurii a școlii.

Programul Reciduca s-a lansat în anul 2003 cu participarea a 19 tineri, iar succesul i-a încurajat pe inițiatori să-l introducă și în alte școli începând din anul următor, devenind un program de succes datorită colaborării dintre actorii din mediul public, cel privat și din sfera civilă. În vederea implementării programului fundația a creat un centru de formare (Centro de Formación en Competencias Laborales), care are ca grup țintă tineri din ultimii doi ai învățământului secundar superior, provenind din familii cu situație economico-socială vulnerabilă.

Activitățile din domeniul educației sunt îmbinate cu cele legate de domeniul muncii, urmărind obiectivul de a introduce stundeții în lumea muncii, prin formare teoretică și practică, îmbunătățind astfel oportunitățile lor de ocupare pe piața muncii.

Pe lângă activitățile legate de domeniul educației și muncii, Fundación Reciduca derulează și activități legate de protecția mediului, implicând, de asemenea, tineri, pe care îi încurajează să se implice în acțiuni comune și individuale vizând îmbunătățirea calității mediului înconjurător. Totodată, prin activitățile sale vizând reducerea deșeurilor, Reciduca promovează în rândul comunităților locale bunele practici în domeniul protecției mediului.

Așadar modelul Reciduco are trei piloni: cel educațional, cel de integrare pe piața muncii și cel legat de mediul înconjurător.

reciclaje

Tinerii participanți în programele derulate de Centrul de formare beneficiază de servicii de mentorat, de dezvoltare personală și dezvoltare a competențelor necesare pentru integrarea de piața muncii, inclusiv competențe legate de responsabilitatea ecologică, precum și de stagiu practic în cadrul unor organizații și firme, având ca scop facilitarea tranziției de la școală la viața activă. Pachetul de sprijin acordat tinerilor include și o bursă pentru acoperirea costurilor aferente activității educaționale. În implementarea acestui program Fundación Reciduca colaborează cu licee, întreprinderi și organizații civile.

În ceea ce privește finanțarea organizației, conform ultimului raport financial dat publicității în perioada septembrie 2012 – august 2013 fundația a gestionat un buget de aproape 1,7 milioane de dolari, din care 29% provine din donații individuale, 18% din programele de reciclare și 13% din donații corporative și finanțări din partea unor fundații locale și internaționale.

Fundación Reciduca beneficiază și de sprijinul NESsT Argentina, făcând parte și în prezent din portfoliul acestuia. În afară de sprijinul financiar acordat, NESsT a contribuit la transformarea Programului Reciduca într-o întreprindere socială care oferă tinerilor formare profesională, precum și acces la stagii practice plătite și oportunități de angajare.