emulti

eMultiCoop este o societate cooperativă organizată după modelul cooperativei spaniole Mondragon. Este o organizație membră a portfoliului din Ungaria al NESsT, cunoscută în prezent ca una dintre cele mai eficiente cooperative din țara de origine. Încă în anul de înființare eMultiCoop a avut o cifră de afaceri de 13 milioane HUF, din care 3,2 milioane profit. În anul 2010 cooperativa a obținut premiul Pro Bono acordat de către Fundația Inovare Socială (Szociális Innováció Alapítvány) pentru activitatea excepțională în domeniul afacerilor.

Conform informațiilor de pe pagina oficială a NESsT cooperativa a fost creată în 2009 ca răspuns la probleme sociale arzătoare, printre care în primul rând rata extrem de crescută (de 30%) a șomajului din regiunea țintă. Szécsény, microregiunea vizată de această inițiativă este una dintre microregiunile cu cel mai ridicat grad de sărăcie din Ungaria, o zonă care se confruntă cu multiple probleme: două treimi din populație trăiește în mediu rural și există sate în care populația de etnie romă aflată în sărăcie extremă reprezintă mai mult ca jumătate din comunitatea locală. Mai mult, microregiune Szécsény are și deficiențe infrastructurale, majoritatea localităților componente sunt lipsite de infrastructura de bază, precum și de serviciile de bază.

Telecentrele (e-Points) din județul Nográd ale cooperativei furnizează servicii gratuite și cu plată, satisfăcând nevoi locale comunitare, și contribuind în același timp la promovarea principiilor legate de dezvoltarea durabilă și de utilizarea instrumentelor ICT. Telecentrele funcționate de eMultiCoop fac parte din rețeaua de 1600 de unități, creată în cadrul programului național eMagyarország, care are ca scop asigurarea accesului gratuit la Internet pentru populație în vederea facilitării utilizării eServiciilor publice.

Printre serviciile telecentrelor se numără asigurarea relațiilor cu publicul pentru uzina de prelucrare a deșeurilor deținută de cooperativă, organizarea și derularea de cursuri pentru dezvoltarea competențelor digitale, organizarea de tabere de vară tematice pentru copii (vizând aspecte legate de crearea unui cont de e-mail, crearea unei pagini iGoogle, prezentarea paginilor de social media, prezentarea celui mai cunoscut portal pentru copii, fotografia digitală etc), organizarea de cursuri e-learning, furnizarea serviciilor de sprijin pentru consumatorii de droguri, consiliere și orientare profesională, monitorizarea oportunităților de finanțare și elaborarea de cereri de finanțare, precum și un pachet complex IT+IT (incluzând comercializarea de echipamente IT, activitate multimedia, servicii TV cablu, administrarea paginii web a microregiunii).

Dintre serviciile cooperativei este de menționat cel legat de dezvoltarea de cooperative, în cadrul căruia sunt accesibile materiale metodologice on-line și sunt furnizate cursuri pentru a sprijini persoanele care doresc să se implice în dezvoltarea economiei sociale prin înființarea de cooperative. Pe pagina dedicată dezvoltării de cooperative găsim o serie de materiale suport, printre care ghiduri privind înființarea de cooperative, ghid privind valorile și principiile care guvernează cooperativele, cadrul legislativ aferent, sunt accesibile și documente de literatură de specialitate, inclusiv materiale de curs și materiale video didactice, și nu lipsesc nici exemplele de bună practică din domeniu.

Este foarte creativă serviciul de închiriere eKamion, care este parte a programului național sus menționat. eCamionul este o ”cafenea de Internet” mobilă, dotată cu calculatoare cu acces la Internet și cu mobilier corespunzător, și poate fi utilizată pentru programe care presupun utilizarea facilităților ICT, pentru accesarea platformelor eSerivicii, pentru realizarea de cursuri de dezvoltare a competențelor digitale, pentru proiecții de filme și chiar pentru a îndeplini funcția de birou de presă mobil, după caz.

Pentru mai multe informații merită să vizitați pagina oficială a cooperativei.