Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR) are ca scop sprijinirea procesului de dezvoltare şi de structurare a economiei românesti, prin dezvoltarea mediului de afaceri, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii din România. APPAR are experienţă considerabilă în implementarea de proiecte de dezvoltare antreprenorială şi de dezvoltarea resurselor umane. Asociaţia este furnizor autorizat de formare profesională și organizează cursuri pentru mai multe ocupaţii cerute pe piață, precum și cursuri de formare a competențelor antreprenoriale.

Comuna Diosig este una dintre cele mai reprezentative comune din județul Bihor, regiunea Nord-Vest. O semnificativă contribuție la renumele comunității locale o are Podgoria comunei, având soiuri de struguri de vin și de masă dintre cele mai renumite, cu vinuri recunoscute mai ales în zona de vest a țării, dar și în străinătate. Printre atracțiile turistice ale comunei se numără Castelul Zichy, care a găzduit școala viticolă înființată în 1870, prima școală de viță de vie din județ, precum și evenimentul organizat anual pentru reproducerea bătăliei din Valea Fazanilor, când maghiarii transilvăneni conduși de Bocskai István au învins armata austriaco-germană venită dinspre Ungaria, prin Álmosd. În ultimii ani Comuna Diosig a fost implicată într-o serie de proiecte vizând îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și dezvoltarea unei societăți incluzive. Astfel de initiative au vizat amplificarea rețelei de apă în cartierul romilor, schimbarea conductelor de alimentare cu apa, modernizarea și asfaltarea drumului comunal, canalizare și stație de epurare, reabilitarea Castelului Zichy, respectiv o serie de alte proiecte, prin care se creează oportunități de ocupare pentru localnici.

Comuna Lugașu de Jos, situată în județul Bihor, regiunea Nord-Vest a derulat o serie de activități care au avut ca obiectiv creșterea nivelului de trai a comunității rome. Inițiativele de dezvoltare care au vizat comunitatea romă au rezolvat atât probleme de ordin infrastructural, cât și social. Astfel, în perioada 2008-2012 s-a extins rețeaua de apă în zonele locuite de romi în satele Lugașu de Jos, Lugașu de Sus și Urvind. În Urvind s-a realizat asfaltarea străzii locuite de comunitatea romă, iar în satele Lugașu de Jos și Lugașu de Sus s-au pietruit străzile în zona în care locuiesc familiile rome. În perioada 2001-2012 în Lugașu de Jos s-a construit un pod care asigură contactul și accesul direct al celei mai mari „colonii” de romi din comună cu restul satului. Comuna a derulat două proiecte finanțate de Ministerul Muncii, vizând realizarea a câte unui centru de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa, în satele Lugașu de Jos și Urvind. Cele două proiecte au avut ca grup țintă copii, inclusiv aflate în situație de risc, în special de etnie romă, și părinții acestora.

Comuna Crasna, situată în județul Sălaj, regiunea Nord-Vest, are experiență în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, fie de la bugetul de stat, fie din fonduri europene, derulând în perioada 2009-2012 șapte proiecte de investiții cu o valoare totală de peste 4.5 milioane de euro, proiecte care au dus la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, inclusiv ai membrilor comunității rome. Inițiativele de dezvoltare cu impact pozitiv direct sau indirect asupra situației comunității rome includ dezvoltarea și consolidarea serviciilor sociale integrate pentru copii și familii în dificultate din comuna Crasna, prin înființarea a două centre de zi pentru îngrijirea a 30 de copii aflați în situație de risc din localitățile Huseni și Ratin, amenajarea drumurilor de acces din localitatea Crasna cu scopul de a reabilita drumurile agricole din localitate, reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului de specialitate al spitalului de boli cronice din Crasna.

Comuna Vâlcele este situată în județul Covasna, în regiunea Centru. Având în vedere ponderea semnificativă a localnicilor de etnie romă, precum și problemele socio-economice cu care se confruntă membrii comunității rome, incluzinea socială și integrarea pe piața muncii a acestora este una dintre prioritățile de dezvoltare ale comunei. Comuna Vâlcele are experiență în implementarea de proiecte de dezvoltare infrastructurală vizând îmbunătățirea calității vieții persoanelor de etnie romă din comună, de exemplu în 2007 a implementat proiectul intitulat Apă pentru sănătate, având ca scop introducerea apei potabile pentru comunitatea romă din Vâlcele.

Comuna Bățani din județul Covasna este renumită datorită faptului că în satul Bățanii Mari s-a născut marele povestitor, Benedek Elek. Experiența comunei în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă se leagă de inițiative de dezvoltare infrastructurală, printre care și un proiect SAPARD Măsura 3.5, vizând modernizarea drumurilor forestiere Bodvay-Nagyfenyős și Dimény din Bățani.

Comuna Atid, situată în județul Harghita, regiunea Centru are experiență în implementarea de proiecte infrastructurale, printre care un proiect integrat FEADR, Măsura 322, vizând amenajarea unui teren de sport în comuna Atid și achiziționarea unui tractor echipat special pentru dezăpezirea drumurilor comunale, un proiect vizând repararea de poduri peste pârâul Cușmed, finanțat în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, precum și un proiect de alimentare cu apă a satelor Atid și Cușmed, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, subprogramul Modernizarea satului românesc.