Conform rezultatelor recensământului din 2011 romii din România reprezintă 3% din totalul populației. Dar având în vedere că declararea afilierii etnice este o opțiune personală, acest procent nu este conform cu realitatea în mod neapărat. Într-o comunicare privind cadrul Uniunii Europene pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020 Comisia Europeană a estimat un număr mediu al romilor din România de 1.850.000 de persoane, adică peste 8% din populația totală a țării.

Problemele cu care se confruntă membrii acestei comunități se leagă de toate domeniile importante ale vieții, de la educație, ocupare și sănătate până la condițiile de locuit și cultură. Din multitudinea acestor probleme se conturează situația extrem de vulnerabilă a comunităților rome.

Prin acest proiect, care are ca grup țintă 180 de persoane de etnie romă din comunele Diosig, Lugașu de Jos, Crasna, Vâlcele, Bățani și Atid, și în cadrul căruia vom înființa șase întreprinderi sociale în mediul rural, propunem să sprijinim acest grup exclus social în motivarea integrării pe piața muncii, în căutarea, obținerea și menținerea unui loc de muncă, deoarece credem, că a munci este dreptul și obligația tuturor.

Suntem convinși că, contrar stereotipiei, romii nu sunt leneși din naștere. Sunt victime într-o capcană a sărăciei, care poate fi eliminată prin suprimarea comportamentelor discriminatorii, prin soluții de oferire a unui sprijin sincer și real.

Considerăm că asigurarea de locuri de muncă în cadrul unor structuri ale economiei sociale reprezintă tocmai o astfel de soluție.

Untitled