Obiectivul general al proiectului este acela de a dezvolta economia socială locală ca model de dezvoltare locală durabilă și inclusivă la nivelul a șase comune din județele Bihor, Covasna, Harghita și Sălaj, în vederea incluziunii sociale și creșterii șanselor de integrare și menținere pe piața muncii a persoanelor de etnie romă.

În acest sens în cadrul proiectului vom implementa următoarele activități:

Prin aceasta activitate se propune sprijinirea persoanelor de etnie romă incluse în grupul țintă în dezvoltarea stimei de sine și a motivației pentru muncă, sprijinirea în formarea abilităților specifice necesare pentru căutarea și obținerea unui loc de muncă, precum și oferirea de suport pentru depășirea diverselor obstacole specifice pe care membrii grupurilor vulnerabile le întâlnesc în procesul de integrare pe piața muncii.

Aceasta activitate vizează în total 180 de persoane de etnie romă, dintre care 90 de femei, cu domiciliul sau reședința în mediul rural, respectiv câte 30 de persoane din comunele Diosig, Lugașu de Jos, Crasna, Vâlcele, Bățani și Atid.

Activitatea va fi lansată prin organizarea a câte unui eveniment local de informare privind piața muncii, unde vor participa toate cele 180 de persoane incluse în grupul țintă. Urmând aceste evenimente de informare vor avea loc întâlniri personale cu fiecare dintre membrii grupului țintă, în vederea furnizării serviciilor personalizate de consiliere și orientare profesională, constând în evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale, dezvoltarea abilității și a încrederii în sine în vederea luării deciziei privind propria carieră, instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă.

În baza profilelor și a CV-urilor persoanelor din grupul țintă, precum și în baza discuțiilor personale cu acestea, experții de informare și consiliere vor selecta 24 de persoane care vor fi angajate ca lucrători în cadrul întreprinderilor sociale. Restul de 156 de persoane din totalul de 180 vor beneficia de servicii de mediere pe tot parcursul proiectului, furnizate de câte un expert de mediere pe piața muncii în fiecare comună.

Dorești să vezi cum s-au derulat activitățile de suport pentru muncă? Vezi galeria foto!

Autoritățile administrației publice locale ale celor șase comune implicate în proiect vor înființa câte o întreprindere socială. În cadrul acestei activități va avea loc înregistrarea juridică a structurilor economiei sociale și va fi asigurată infrastructura necesară pentru funcționarea acestora.

Ce trebuie știut despre noile întreprinderi sociale?

  • Întreprinderile sociale vor fi înființate de către autoritățile administrației publice locale ale celor șase comune vizate.
  • Domeniu de activitate: producere și montare pavaje din beton, amenajare/demolare suprafețe betonate, aplicare tencuieli mecanizate premixate și execuție racorduri la rețeaua de apă/canalizare.
  • Fiecare dintre cele șase întreprinderi sociale vor avea câte cinci angajați: un administrator și patru lucrători.
  • Contractul individual de muncă al lucrătorilor va avea o durată de 24 de luni.

Te întrebi care sunt întreprinderile sociale înființate? Vezi galeria video!

Această activitate are ca scop asigurarea resurselor umane necesare pentru funcționarea noilor structuri ale economiei sociale, precum și asigurarea de sprijin în integrarea la locul de muncă și de servicii de mentorat pentru persoanele de etnie romă angajate.

În cadrul întreprinderilor noi vor fi create 30 de locuri de muncă, câte 5 în fiecare întreprindere socială, din care un post de administrator și patru posturi de lucrător. Persoanele de etnie romă angajate în cadrul întreprinderilor vor beneficia de sprijin în integrarea la locul de muncă, respectiv de mentorat pe tot parcursul proiectului, începand de la momentul angajării.

În acest sens angajații fiecărei întreprinderi vor fi sprijiniți de un expert integrare la locul de muncă, care va elabora planuri de integrare, va susține sesiuni săptămânale în grup pentru discutarea problemelor la locul de muncă, precum și sesiuni individuale pentru acordarea de sprijin personalizat.

Totodată angajații vor avea și un mentor care le va sprijini în menținerea locului de muncă și în armonizarea muncii cu viața personală, susținând sesiuni de pregătire săptămânale pentru persoanele de etnie romă angajate privind aspecte personale și sociale ale integrării la locul de muncă, inclusiv aspecte legate de igienă și sănătate, armonizarea muncii cu familia, prevenirea absenteismului, menținerea motivației pentru muncă, facilitarea relației cu membrii familiei și comunității.

Te interesează cum a schimbat proiectul viața persoanelor angajate? Vino să vezi galeria de Portrete!

Fiecare întreprindere socială va beneficia de serviciile unui expert de dezvoltare antreprenorială, care va asigura sprijin și consultanță în elaborarea unui plan de afaceri detaliat, va asigura sprijin pentru managerul întreprinderii și va monitoriza progresul pe parcursul implementării planului de afaceri.

Totodată fiecare întreprindere va beneficia și de serviciile unui expert de marketing economie socială, care va asigura sprijin și consultanță în elaborarea strategiei de marketing și va asigura sprijin pentru întreprinderi în implementarea strategiei. Pentru fiecare întreprindere va fi realizată o pagină web bilingvă și un pachet promoțional.

Iată paginile web ale întreprinderilor sociale!

Evenimentele de informare și promovare la nivel regional au ca scop promovarea economiei sociale în regiunile de implementare a proiectului, precum și facilitarea responsabilizării și implicării comunităților în procesul incluziunii sociale, prin prezentarea avantajelor și celor mai importante aspecte ale economiei sociale, prin exemplele de bună practică realizate în cadrul proiectului.

POSDRU_143853_design_afis4_RO_FINAL

Înainte de organizarea și derularea evenimentelor vor fi realizate materiale de informare și promovare, incluzând ghiduri de bune practici care prezinta întreprinderile create în cadrul proiectului, precum și materiale video pentru prezentarea celor șase întreprinderi și clipuri video Portrete, care prezinta evoluția celor 24 de persoane dezavantajate angajate.

În fiecare dintre cele două regiuni de implementare vor fi organizate câte trei evenimente de informare si promovare cu participarea a câte 100 de persoane per eveniment, incluzând reprezentanți ai APL, persoane dezavantajate, inclusiv membrii comunităților rome, întreprinzători, inclusiv cei implicați în economia socială, alți actori relevanți pentru dezvoltarea economiei sociale și reprezentanți mass-media.

Vrei să știi mai multe despre aceste evenimente? Aici vei găsi detalii.