În data 15 octombrie 2014 Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România, în colaborare cu Comuna Diosig, Comuna Lugașu de Jos, Comuna Crasna, Comuna Bățani, Comuna Vâlcele și Comuna Atid, a lansat proiectul POSDRU/168/6.1/S/143853, cu titlul Dezvoltarea economiei sociale în mediul rural: o șansă pentru comunitățile rome, având ca obiectiv dezvoltarea economiei sociale ca model de dezvoltare locală durabilă și inclusivă în șase comune din județele Bihor, Covasna, Harghita și Sălaj, în vederea incluziunii sociale și creșterii șanselor de integrare și menținere pe piața muncii a persoanelor de etnie romă.

Grupul țintă al proiectului este format din 180 de persoane de etnie romă din mediul rural, dintre care 90 femei, câte 30 de persoane din comunele Diosig, Lugașu de Jos, Crasna, Vâlcele, Bățani și Atid.

În cadrul proiectului vor fi realizate următoarele activități:

  1. Suport pentru muncă prin furnizarea serviciilor de ocupare
  2. Înființarea structurilor economiei sociale
  3. Activități de ocupare și servicii de integrare la locul de muncă
  4. Dezvoltarea structurilor economiei sociale
  5. Evenimente de informare și promovare privind economia socială

Rezultate anticipate:

  • 6 întreprinderi sociale înființate și dezvoltate în comunele implicate în proiect,
  • 180 de persoane care beneficiază de servicii de informare, consiliere și orientare profesională, dintre care 24 vor beneficia de un loc de muncă în cadrul noilor întreprinderi sociale și 156 vor beneficia de servicii de mediere pe piața muncii,
  • 6 evenimente de informare și promovare privind economia socială în 6 comune din regiunile Centru și Nord-Vest, altele decât comunele implicate în proiect,
  • 6 materiale video pentru prezentarea întreprinderilor sociale și 24 clipuri video Portrete, care prezintă evoluția persoanelor dezavantajate angajate.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, are valoarea totală de 3.767.530 lei, din care 3.692.179 lei asistenţă financiară nerambursabilă şi se va derula pe o perioadă de 12 luni.

Anexe: