Prima stație a campaniei de informare și promovare privind economia socială, realizate ca parte a proiectului Dezvoltarea economiei sociale în mediul rural: o şansă pentru comunităţile rome – Bachtalo este comuna Suseni din județul Harghita. Primul eveniment de informare și promovare va avea loc în data de 3 iulie 2015, începând de la ora 13:30, în cadrul Zilelor comunei Suseni.

Scopul campaniei implementate în regiunile Centru și Nord-Vest este acela de a atrage atenția asupra faptului că multe dintre problemele sociale ale comunităților rurale pot fi soluționate cu succes prin instrumentele economiei sociale. O astfel de problemă socială o constituie neparticiparea pe piața muncii a persoanelor de etnie romă, problemă abordată de proiectul Bachtalo. Totodată campania accentuează ideea că romii nu sunt leneși din naștere, ci sunt victime într-o capcană a sărăciei, care poate fi eliminată prin suprimarea comportamentelor discriminatorii, prin soluții de oferire a unui sprijin sincer și real.

POSDRU_143853_design_afis1_RO_FINAL

Gazda primului eveniment de campanie va fi Comuna Suseni. Pe lângă prezentarea rezultatelor concrete ale proiectului vor fi abordate aspecte legate de oportunitățile oferite de economia socială. Boglárka Vajda, managerul Incubatorului de Economie Socială din Sfântu Gheorghe va aborda tematica importanței economiei sociale din punct de vedere al incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate. Judith Molnár, expert extern al Fundației Civitas va prezenta rolul autorităților publice locale în dezvoltarea economiei sociale prin exemple de bună practică.

Prelegerile vor fi urmate de un atelier, în cadrul căruia Lóránd Filer, președinte al Asociației Prisma va analiza împreună cu participanții modul în care se poate realiza transferul de bune practici în domeniul dezvoltării economiei sociale locale în mediul rural. Evenimentul se va încheia cu o recepție cu bufet suedez.

Proiectul se realizează de către Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România, în parteneriat cu Comuna Diosig, Comuna Lugașu de Jos, Comuna Crasna, Comuna Bățani, Comuna Vâlcele și Comuna Atid, și are ca obiectiv dezvoltarea economiei sociale ca model de dezvoltare locală durabilă și inclusivă în șase comune din județele Bihor, Covasna, Harghita și Sălaj, în vederea incluziunii sociale și creșterii șanselor de integrare și menținere pe piața muncii a persoanelor de etnie romă.

În acest sens în cadrul proiectului au fost lansate și dezvoltate șase întreprinderi sociale în cele șase comune partenere, oferind loc de muncă pentru 24 de persoane de etnie romă din mediul rural. Rezultatele proiectului și impactul acestuia asupra angajaților întreprinderilor sociale sunt prezentate în clipurile video Portrete, în timp ce modelul de economie socială dezvoltat și implementat în cadrul proiectului este prezentat prin clipurile video promo ale întreprinderilor sociale create.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, are valoarea totală de 3.767.530 lei, din care 3.692.179 lei asistenţă financiară nerambursabilă şi se va derula pe o perioadă de 12 luni.

Anexă: