Rândurile de mai jos aparțin unei persoane care a participat la conferința de încheiere a proiectului Bachtalo. Mulțumim! :)

În data de 13 octombrie 2015 am participat la o dezbatere socială, având ca temă „Dezvoltarea economiei sociale în mediul rural: o șansă pentru comunitățile rome”, reprezentând de fapt un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu scopul de a facilita integrarea pe piața muncii a membrilor comunităților rome locale, eveniment susținut în comuna Diosig, la Casa de Cultură, județul Bihor.

 

Proiectul a fost implementat de către Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România, în parteneriat cu comuna Diosig și alte comune din țară. Astfel au fost înființate și dezvoltate 6 întreprinderi sociale în cele 6 comune partenere, printre care și comuna Diosig, oferind loc de muncă pentru 24 de persoane de etnie romă.

12119035_1770548383172987_345780231947802032_n

Firma socială din comuna Diosig se cheamă Constructorul Diosig, are ca obiect de activitate  construcțiile de clădiri, iar scopul ei este unul social – 80% din angajații structurii (6 angajați/firmă) sunt persoane defavorizate, profitul obținut rămâne în comunitate.

 

În cadrul evenimentului social s-au derulat și alte activități, am participat la un workshop care consta în derularea unui brainstorming. Au fost formate 4 echipe, conduse de un moderator, al cărui rol era să stârnească acea furtună de idei care trebuia să se producă în creierul nostru, idei utilizate pe urmă în rezolvarea problemelor sociale pe care și le-a imaginat fiecare echipă.

 

Tema principală a brainstormingului era crearea, înființarea unei întreprinderi sociale. În prima fază, moderatorul ne-a explicat conceptul de economie socială, pe urmă am identificat o serie de probleme sociale prin intermediul cărora am putea crea, dezvolta o întreprindere socială, probleme sociale precum, persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilități, personalul necalificat și abandonul școlar.

 

După această etapă fiecare membru al echipei a trebuit să se gândească la o soluție pentru rezolvarea problemelor menționate mai sus, de ex. pentru persoanele cu dizabilități s-ar putea înființa instituții specializate pentru o integrare socială mai facilă pe piața muncii, personal necalificat – cursuri de perfecționare, abandonul școlar – centru de informare, de consiliere pentru a depista principalele cauze ale elevilor care abandoneaza învățământul.

 

În urma identificării soluțiilor pentru problemele sociale am realizat o schiță a unui plan de afaceri pentru posibila întreprindere socială, subiectul ales de echipa noastră a fost abandonul școlar. În cadrul acestei activități echipa din care am făcut parte a fost împărțită în jumătate, astfel prima jumătate s-a ocupat de partea de început al planului de afaceri (date de identificare a firmei, obiective pe termen scurt, obiective pe termen lung), iar a doua jumătate a primit următoarele sarcini: să elaboreze planul financiar al întreprinderii, planul de marketing, de management, să identifice potențialii clienți și concurența. Ulterior, fiecare echipă a desemnat un conducător care a trebuit să prezinte liber schița planului de afaceri.

 

În opinia mea, acest eveniment social a reprezentat o experiență plăcută, deoarece am reușit să acumulez un bagaj de cunoștințe noi (de exemplu am învățat despre conceptul de întreprindere socială, despre care nu am deținut prea multe informații până în prezent), care ar putea să-mi fie util la un moment dat, am cunoscut persoane noi ale căror model de comportament m-au ajutat să devin o persoană mai  sociabilă și mai deschisă (de exemplu, în cadrul brainstormingului moderatorul nostru ne-a dat cîteva sfaturi pentru a putea deveni mai sociabili și mai eficienți în cadrul unei dezbateri, și nu în ultimul rând am învățat, că orice om are egalitatea de șanse și poate să crească în societate atât pe plan personal, cât și pe plan profesional, indiferent de rasă sau etnie.