Evenimentele de informare și promovare la nivel regional au ca scop promovarea economiei sociale în regiunile de implementare a proiectului, precum și facilitarea responsabilizării și implicării comunităților în procesul incluziunii sociale, prin prezentarea avantajelor și celor mai importante aspecte ale economiei sociale, prin exemplele de bună practică realizate în cadrul proiectului.

Înainte de organizarea și derularea evenimentelor vor fi realizate materiale de informare și promovare, incluzând ghiduri de bune practici care prezinta întreprinderile create în cadrul proiectului, precum și materiale video pentru prezentarea celor șase întreprinderi și clipuri video Portrete, care prezinta evoluția celor 24 de persoane dezavantajate angajate.

În fiecare dintre cele două regiuni de implementare vor fi organizate câte trei evenimente de informare si promovare cu participarea a câte 100 de persoane per eveniment, incluzând reprezentanți ai APL, persoane dezavantajate, inclusiv membrii comunităților rome, întreprinzători, inclusiv cei implicați în economia socială, alți actori relevanți pentru dezvoltarea economiei sociale și reprezentanți mass-media.

POSDRU_143853_design_afis2_RO_FINAL

Vrei să știi mai multe despre campanie? Aici vei găsi detalii: