Anexa 8 – Raportare privind locațiile unde se desfășoară activitățile / subactivitățile relevante din cadrul proiectului, pentru luna mai 2015 :