POCU 2014-2020 și economia socială

Conform analizei din Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), deși cu potențial de generare de locuri de muncă, în special pentru persoanele din grupurile vulnerabile, economia socială din România este slab dezvoltată. Analiza are la bază date din 2010, conform cărora la sfârșitul anului de referință cca. 1,1% din totalul populației ocupate și apx. 1,7% din forța de muncă salariată erau reprezentate de persoane angajate în economia socială. Ca și număr, vorbim de peste 100.000 de persoane. Între timp, ca urmare a finanțării obținute prin POSDRU DMI 6.1, s-au lansat noi structuri ale economiei sociale: conform Raportului Anual de Implementare
Read More